Jestem certyfikowaną psychoterapeutką, absolwentką 4 - letniej, podyplomowej Szkoły Trenerów i Psychoterapeutów w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Standardy mojej praktyki potwierdza certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt.                                                                                                                                                   

   Od kilku lat prowadzę własną praktykę, pozostając w stałej superwizji. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii                                                                         Gestalt.

   

 Dbając o aktualność swej wiedzy, umiejętności i rozwoju własnego, rokrocznie biorę udział w szkoleniach, treningach, konferencjach w zakresie szeroko rozumianej psychoterapii.  

 

Do najważniejszych zaliczam:

 

1) Szkoła Trenerów i Psychoterapeutów Gestalt - Instytut Terapii Gestalt – Kraków (Certyfikat ITG i Certyfikat          Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt)

2) Seminarium - „Psychopatologia w ujęciu relacyjnym. Psychoterapia Gestalt wobec lęku napadowego -                  wprowadzenie".  Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt - Warszawa

3) Seminarium - „Psychopatologia – perspektywa relacyjnej psychoterapii Gestalt. Praca z pacjentem                       doświadczającym depresji, żałoby i myśli samobójczych.” PTPG - Warszawa

4) Szkolenie "Praca z parą w nurcie Gestalt" - Wielkopolska Szkoła Psychoterapii Gestalt – Poznań

5) Warsztat szkoleniowy dla psychoterapeutów "Wartości Dialogu" - WSPG - Poznań

6) Podstawowy Kurs Analizy Transakcyjnej I, II i III stopnia (Ośrodek Psychoterapii i Treningów                                  Psychologicznych „AION – Poznań) – z zaliczeniem Testu 101 AT – z Analizy Transakcyjnej (European                 Association For Transactional Analysis, International Transactional Analysis  Association

7) Warsztat: „Połączenia - miednica serce głowa" - Psychoterapia przez Ciało” - (metodą A. Lowena)

8) Warsztat: "Bioenergetyczna praca z ciałem" - Polskie Stowarzyszenie Analizy Bioenergetycznej - Warszawa

9) Warsztat bioenergetyczny: "Znajdowanie swojej żywotności" - PSAB - Kraków

10) Warsztat szkoleniowo - rozwojowy "Czytanie ciała w Analizie Bioenergetycznej" -  PSAB - Wrocław

11) Staż kliniczny w Szpitalu Klinicznym im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego            w Poznaniu

12) Asystentura przy grupowych treningach interpersonalnych, terapeutycznych, specjalistycznych szkoleniach

13) Warsztat z zakresu pracy z ciałem w ramach konferencji Zwrotnik Raka - Stowarzyszenie Psyche Soma              Polis - Poznań

14) Komentowana terapia grupowa prowadzona w konwencji pracy z ciałem przez Michaela Randolpha                       (Centrum Psychoterapii i Treningów Psychologicznych – Poznań)

15) „Progi Życia” - integralny cykl trzech warsztatów terapeutyczno - inicjacyjnych - Warszawa

16) Warsztat rozwojowot - twórczy "Alterkariera" -  Zielona Góra

17) Warsztat terapeutyczny wg. programu C. Simontona dla osób chorych onkologicznie - Centrum                            Psychoterapii Integralnej – Poznań

18) Konferencja "Ciało" - Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów - Wrocław

 

 

      Przez trzy lata współdziałałam przy nowej inicjatywie, mającej na celu zakorzenienie psychoterapii Gestalt w Wielkopolsce. Efektem tych działań jest powstanie Wielkopolskiej Szkoły Psychoterapii Gestalt w Poznaniu, zorientowanej na rozwój osobisty i profesjonalne kształcenie psychoterapeutów w moim ulubionym nurcie :) , którą współprowadziłam przez pierwsze trzy lata jej funkcjonowania. 


     Z pasji zainicjowałam Krąg Kobiet w Poznaniu. Współpracuję także z Fundacją Drabina Rozwoju, która stała się dla mnie przygodą związaną z zastosowaniem bajkoterapii w pracy z dziećmi.

Czym jest dla mnie psychoterapia Gestalt?

 

    To spotkanie z drugim człowiekiem w jego prawdzie o sobie, w jego pragnieniach, cierpieniu, trudnościach i możliwościach ich pokonywania. To spotkanie, które odbywa się właśnie „Tu” i właśnie „Teraz”. Dlatego jest niepowtarzalne, daje możliwość pełnego i twórczego podejścia do drugiego człowieka, by stwarzać mu przestrzeń do przeżywania i wyrażania wszelkich emocji, pragnień, myśli. Umożliwia znalezienie miejsca dla każdego człowieka takiego jakim jest, z pełną akceptacją wszystkiego co może się wraz z nim pojawić i zdarzyć. Gestalt to dla mnie nie tylko koncepcja filozoficzno-psychologiczna czy narzędzie do pracy, ale przede wszystkim mój sposób przeżywania i pojmowania siebie, innych ludzi i świata. Dzięki temu mogę łączyć pracę z pasją.