Jako współinicjatorka Wielkopolskiej Szkoły Psychoterapii Gestalt w Poznaniu jestem obecnie zaangażowana organizacyjnie i emocjonalnie w tworzenie i rozwijanie tego przedsięwzięcia z intencją zakorzenienia nurtu Gestalt w Wielkopolsce. 

 

 

http://gestalt-wspg.pl/

 

 

 

N A J B L I Ż S Z E   P R Z E D S I Ę W Z I Ę C I A:

 

1) PRACA Z PARĄ W NURCIE GESTALT:

warsztat szkoleniowy dla psychoterapeutów

 

Ja, Ty, My - Gdzie wyobrażenia spotykają się z rzeczywistością

Co wiedzą o życiu w parze osoby wkraczające w związek? Czego się spodziewają? O czym marzą?

Co sprawia, że życie niektórych par jest bardziej satysfakcjonujące niż stresujące - a innych nie?

Jak pary radzą sobie ze wzlotami i upadkami w swoich związkach?

 

O czym powinien pamiętać terapeuta i jak może interweniować, aby pomóc parze? Terapia Gestalt oferuje przyjazny punkt odniesienia do analizy tych i innych pytań.

 

Ten eksperymentalny warsztat oferuje ramy dla analizy podejścia Gestalt do pomagania parom w odnalezieniu właściwej dla nich równowagi i kreatywnych rozstrzygnięć. Uczestnicy będą mieli okazję skonfrontować teorię z praktyką podczas dyskusji, eksperymentów i superwizji na żywo w pracy z parami według zasad Gestalt.

 

ADRESACI:

psychoterapeuci zainteresowani wzbogaceniem swojego warsztatu pracy o techniki i narzędzia pracy z parą

 

TERMIN: 8 - 10 lipca 2016r.,

 

ZAJĘCIA: (pt. 09.00 – 19.00, sb. 9.00 – 19.00,  (13.00-15.00 przerwa obiadowa), ndz. 9.00 – 13.00)

/ łącznie 20 godzin dydaktycznych

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

Warsztat będzie prowadzony w języku angielskim i tłumaczony na język polski.

 

MIEJSCE: POZNAŃ

 

PROWADZĄCY:

dr Nurith Levi - doktor, magister Pracy Socjalnej, certyfikowana psychoterapeutka Gestalt, terapeutka rodzinna oraz doradca małżeństw. Jest przewodniczącą Izraelskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt i dyrektorem akademickim oraz trenerem nowego programu szkoleniowego Gestalt na Uniwersytecie Bar-Ilan. Nurith Levi jest doświadczoną trenerką Gestalt pracującą stale w Izraelu i Europie. Jest autorką artykułów i rozdziałów w profesjonalnych książkach i dziennikach z zakresu psychoterapii, terapii dziecięcej i rodzin/ terapii par, z których wszystkie są inspirowane jej myśleniem i życiem Gestalt.

 

INWESTYCJA: 1000 zł / z wpłatą zaliczki do 28 maja, po 28 maja 1100 zł

Z uwagi na warsztatowy charakter zajęć ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność wpłaty zaliczki w wysokości 500 zł do 28 maja 2016r.,

na poniższy rachunek bankowy: 23 1950 0001 2006 7433 3334 0001

W tytule przelewu: „termin, imie I nazwisko”.

 

Przed dokonaniem wpłaty prosimy o przesłanie formularza zgłoszenia na adres gestalt.wspg@gmail.com  
z potwierdzeniem z biura o przyjęciu zgłoszenia. 

 

2) PRACA Z CIAŁEM W PROCESIE PSYCHOTERAPII W PODEJŚCIU GESTALT

DOSKONALENIE  ZAWODOWE DLA PROFESJONALISTÓW - psychoterapeuci, psycholodzy

16 - 18 września 2016 /   18 – 20 listopada 2016 /  27 – 29 stycznia 2017

 

Szkolenie prezentuje połaczenie  metod i narzędzi bioenergetycznej pracyz ciałem w proces psychoterapii oraz w pomocy psychologicznej. 

Formuła szkolenia daje możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej, zastosowania jej w praktyce oraz pracowania na własnym materiale klinicznym.

 

DLA KOGO:

Psychoterapeuci Gestalt oraz psycholodzy, psychoterapeuci innych podejść, terapeuci, specjaliści terapii uzależnień, pedagodzy, osoby zajmujące się szeroko rozumianą pomocą psychologiczną.

 

ZAGADNIENIA:

 

 1. Podstawy teoretyczne i praktyczne metody Analizy Bioenergetycznej (A. Lowena). Podstawowe techniki i narzędzia integrujące ciało, umysł i emocje: - gruntowanie, oddychanie, kontakt, granice, ładowanie i rozładowanie.

 2. Elementy spójne w obu podejściach (Gestalt i Analiza Bioenergetyczna). Swoistość kontraktu terapeutycznego.

 3. Ograniczenia i możliwości – specyfika kontaktu w relacji psychoterapeutycznej w holistycznym podejściu. Pomoc w przywróceniu posiadania siebie.

 4. Interwencje terapeutyczne Gestalt z wykorzystaniem Analizy Bioenergetycznej w procesie psychoterapii. Proces zmiany czyli reorganizacja funkcjonowania organizmu poprzez:

 • utrzymanie holistycznego spostrzegania i odpowiadania na potrzeby klienta, czyli jak wykorzystać reakcję somatyczną i emocjonalną

 • przywracanie procesu samoregulacji organizmu, integracja emocji, ciała i umysłu

 • domykanie figur, odblokowanie zatrzymanego ruch

 • odblokowanie przerw w cyklu samoregulacji, praca z napięciami mięśniowymi

 • poszerzanie świadomości, praca z reakcją somatyczną

 • budowanie harmonii wewnętrznej, reorganizacja psychofizyczna organizmu

 • integrację biegunów czyli pracę z wewnętrznymi konfliktami

 • poszerzanie pola świadomości , pracując z reakcją somatyczną

 • przywrócenie kontaktu podążając za obroną emocjonalną, wzorcem napięciowym

 • wykorzystanie fenomenologii w pracy z kontaktem granicznym, rekonstrukcja organizmu i szukanie przyjemnego kontaktu

 • przywrócenie przepływu energii (życia) w pracy organizmu - odblokowanie napięcia, przewracanie czucia i kontaktu z autentycznym Ja

 1. Praca na własnym materiale klinicznym, analiza przypadku, interwencje do prezentowanego problemu – superwizja.

 

PROWADZĄCA: 

Aleksandra Replin - certyfikowana psychoterapeutka i trenerka Gestalt - EAGT, europejski Certyfikat Psychoterapeuty ECP, superwizor EAGT, Certyfikat Specjalisty Uzależnień, aktualnie 2 rok szkolenia w analizie bioenergetycznej

 

ZAJĘCIA

 1. etap: 16 - 18 września 2016

 2. etap: 18 – 20 listopada 2016

 3. etap: 27 – 29 stycznia 2017

w pt. 15.00 – 20.00, sb. 9.00 – 20.00, ndz. 9.00 – 15.00, w pt. i sb. przerwa obiadowa od 13.00 do 15.00)

 

INWESTYCJA: 1650 zł lub 3 x 550 zł

MIEJSCE: Poznań, ul Rybaki 20/9